Ögonhälsa

Torra ögon

Problemet beskrivs ofta som irritation, trötthet, sveda eller ”grus” i ögonen. Även rinnande ögon eller obehag vid kontaktlinsanvändning kan bero på ögontorrhet.

Undersökningar har visat att en tredjedel av alla vuxna har ögontorrhet i en eller annan form. Det är alltså ett vanligt förekommande problem som många känner igen sig i… Läs mer här!


Ögat och gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken är en vanlig orsak till synnedsättning. Förändringarna gör att man får svårare att se med skärpa, eftersom syncellerna i gula fläcken inte längre fungerar optimalt.Ögats insida är klädd med en tunn hinna som kallas näthinnan och som består av miljontals små synceller.

Näthinnan fungerar som en slags “film” som fångar upp det man ser. Syncellerna omvandlar sedan filmen till elektriska signaler som skickas till hjärnan där bilderna återskapas… Läs mer här!