Åldersförändringar i gula fläcken

Gula fläckenÅldersförändringar i gula fläcken är en vanlig orsak till synnedsättning. Förändringarna gör att man får svårare att se med skärpa, eftersom syncellerna i gula fläcken inte längre fungerar optimalt.

Ögats insida är klädd med en tunn hinna som kallas näthinnan och som består av miljontals små synceller . Näthinnan fungerar som en slags “film” som fångar upp det man ser. Syncellerna omvandlar sedan filmen till elektriska signaler som skickas till hjärnan där bilderna återskapas. I näthinnans mitt finns ett litet område som kallas gula fläcken eller makula. Där finns det extra många synceller och i detta område har vi vår bästa synskärpa. Därför påverkar förändringar i gula fläcken förmågan att urskilja detaljer och att kunna se skarpt.

Gula fläckenOm man får åldersförändringar i gula fläcken blir synen till en början oftast sämre på det ena ögat, men senare kan synen också bli sämre på det andra. Det går inte att i förväg veta om bara det ena eller båda ögonen kommer att drabbas.

Synundersökning

För att undersöka synskärpan gör man en noggrann synundersökning hos optiker. Undersökningen är mer än en bestämning av styrkan på glasögonglas. Den bygger på att se hur näthinnan ser ut och undersöka om det finns några synbara riskfaktorer.

Risken ökar ju äldre man blir

Risken att få åldersförändringar i gula fläcken ökar ju äldre man blir. Knappt var tionde person mellan 65 och 75 år drabbas. Förekomsten ökar till närmare 30% bland dem som är över 75 år. Åldersförändringar i gula fläcken är vanligare bland kvinnor än bland män och vanligare hos dem med ljus hy och ljusa ögon.

Utöver åldern så ökar risken att få åldersförändringar på gula fläcken om man:

  • är aktiv rökare
  • har nära släktingar som har åldersförändringar på näthinnan eller har fått makuladegeneration
  • äter för lite bladgrönsaker som innehåller lutein och zeaxantin
  • äter för lite antioxidanter, vitaminer och mineraler
  • äter för lite fet fisk med innehåll av omega-3

Kan man undvika att få åldersförändringar?

Det finns ingen sådan garanti men man kan öka sina chanser genom att minska riskfaktorerna. Tobaksrökning är även i detta sammanhang skadligt och bör givetvis undvikas. Grunden för ett fungerande skydd är en väl sammansatt kost med mycket gröna bladgrönsaker som innehåller lutein och zeaxantin. Dessa två ger ett mycket viktigt skydd både för ögonens linser och näthinnor. Det är också viktigt att äta rikligt med fet fisk som innehåller omega-3. Omega-3 behövs i våra näthinnor och har även en anti-inflammatorisk egenskap.

Man bör även skydda ögonen från solens skadliga strålar med bra solglasögon. Solglasögon hämmar ljusinstrålning och glasen bör ha fullt UV-skydd samt ha polariserad slipning. Vi kan erbjuda slipade solglasögon med din styrka eller s.k SunCovers, solglasögon som du sätter utanpå dina egna glasögon men även marknadens bästa polariserade solglasögon (utan styrka).

Om man redan har åldersförändringar?

En stor internationell vetenskaplig studie som omfattade totalt 3640 personer har visat att risken för fortsatt synnedsättning kan minskas med hjälp av en specifik sammansättning av vitaminer och mineraler i högdos.

Om du inte kan äta tillräckligt med frukt, grönsaker och fet fisk så kan väl sammansatta kosttillskott vara ett bra komplement. Tala med din optiker för att klarlägga hur din situation ser ut och vad som kan passa dig.

Hos oss kan du köpa följande kosttillskott

Thera Tears Nutrition Omega-3TheraTears® Nutrition

TheraTears® Nutrition är en speciell blandning av Omega-3 med högsta läkemedelskvalité. Den norska fiskoljan är renad från miljögifter och smakämnen. Linfröoljan är kallpressad från organiskt odlade, högkvalitativa linfrön.

Kapslar med omega-3, innehållande fettsyra från fisk och linfrö, plus vitamin E.
Dosering: 3 kapslar.

Innehåll per dagsdos:
1200mg omega-3

 

Optivital®

Optivital har samma innehåll och dosering som användes i världens största studier av makuladegeneration (nebrytning av gula fläcken), kallad AREDS (Age-Related Eye Disease Study). Dessa studier, den senaste publicerad 2013, bevisade att specifika vitaminer och mineraler miskade risken för utveckling av avancerad makuladegeneration och svår synnedsättning med 25%. AREDS visade att man kunde bromsa vidare förändringar i gula fläcken om man tog AREDS-beredningen kontinuerligt.

Studierna genomfördes på uppdrag av amerikanska National Eye Institute vid Nation Institue of Health. Ca 8000 patienter ingick i dessa studier som varade i 10 år. 

Optivital innehåler vitaminer och mineraler som har en betydande antioxidativ effekt (försvar mot syrets angrepp) och har inga kända biverkningar eller interaktioner med läkemedel. Det bästa för kroppen är att ha en varierad och välbalanserad kost. När man blir äldre, eller vid trötthet, stress etc så kan man behöva ett tillskott av nödvändiga vitaminer och mineraler. Med åldern så kan även ögat behöva tillskott av näringsämnen som är viktiga för ögats funktion.                                                                                                                                                       optivital
Dosering: 4 tabletter ( 2 på morgonen och 2 på kvällen, i samband med mat)

Innehåll per dagsdos:
500 mg C-vitamin, 268 mg E-vitamin, 25 mg zink, 10 mg Lutein, 2 mg Zeaxantin, 2 mg koppar.

Det är viktigt att de doser av vitaminer och mineraler som AREDS rekommenderar (enl ovan) intages kontinuerligt och under lång tid.


Vi har ingen webshop men ring/maila oss så hjälper vi dig gärna med en beställning!