Ögontorrhet, ett vanligt problem

Problemet beskrivs ofta som irritation, trötthet, sveda eller ”grus” i ögonen. Även rinnande ögon eller obehag vid kontaktlinsanvändning kan bero på ögontorrhet. Undersökningar har visat att en tredjedel av alla vuxna har ögontorrhet i en eller annan form. Det är alltså ett vanligt förekommande problem som många känner igen sig i.

Ögontorrhet har många orsaker, vanligast är:

 • torr luft, kyla, blåst, luftkonditionering
 • man glömmer att blinka framför dator/tv
 • underskott av omega-3 i kosten
 • överskott av omega-6 i kosten
 • obalans i tårfilmens sammansättning
 • för låg tårproduktion
 • tilltäppta körtelgångar i ögonlocken
 • hudproblem (torr hud etc) som också involverar ögonlock och dess omgivningar
 • många typer av läkemedel
 • sjukdom exempelvis reumatism
 • refraktiv kirurgi (laseroperation mot synfel)

Tårfilmen

Tårfilmen är en mycket tunn hinna av vatten och olika fettämnen, som täcker hela ögats yta. Den har en komplex struktur med tre specifika skikt. Innerst mot ögats celler finns ett slemskikt, i mitten själva tårvätskan och ytterst en tunn oljefilm. Oljefilmen har som viktigaste funktion att bromsa avdunstningen av vatten ur tårfilmen och produceras av körtlar i ögonlockskanterna. En råvara till körtlarna är fettsyran ALA som är en vegetabilisk omega-3. Omega-3 från fet fisk, EPA och DHA, är också viktigt i en fungerande tårfilm.

Tårfilmen innehåller en mängd olika ämnen som är nödvändiga för ögats yta. All syre och näring till de olika celltyperna på hornhinnans yta kommer via tårfilmen, exempelvis de viktiga elektrolyterna. En normal tårfilm ska stanna på ögat, men vid ögontorrhet ökar avdunstningen eftersom tårfilmen fått en för hög osmolaritet. Tårfilmen har blivit instabil vilket är grundorsaken till problemet.

När vätska dunstar från ögat så ökar samtidigt saltkoncentrationen i tårfilmen. Det leder till att det svider i ögonen, vilket är ett vanligt symtom. När tårfilmen är i obalans startar en kedjereaktion som leder till att ögats slemproducerande celler fungerar sämre, vilket gör att tårfilmen inte kan stanna kvar på ögat utan ”rinner av”. Om tårfilmen inte återfår sin balans så kommer det att innebära allt fler symtom i en negativ spiral.

Ögonlocken

Våra ögonlock skapar flera olika orsaker till problem i tårfilmen. Om huden inte är i normal balans så är det vanligt med en ökning i mängden naturliga hudbakterier, också på ögonlocken. Bakterierna trivs i oljan från ögonlockens körtlar och skadar tårfilmen. Bakterierna kan också sprida sig till ögats yta och ge ögonproblem. De oljeproducerande körtlarna i ögonlocken har sin utförsel i ögonlockskanten, just bakom ögonfransarna. Körtlarnas utförselkanaler kan tilltäppas så oljan inte kan komma ut, oljan kan därmed stelna inne i kanalerna, vilket ger problem.

Vi har lösningen för Dina torra ögon

Thera Tears Lubricant Eye DropsTheraTears®

Balanserar och återskapar en naturlig tårfilm

 • Lågt osmolaritetsvärde som effektivt motverkar avdunstning från ögat (osmos)
 • Patenterad elektrolytsammansättning, likt naturlig tårvätska. Hjälper mucinproducerande celler att återskapas och fungera
 • Hypoton droppe, balanserar en hyperton tårvätska och minskar risken för inflammation
 • Långvarig effekt, > 30 min efter droppning
 • Utan konserveringsmedel, bra för ögat och påverkar inte kontaktlinser
 • Återförslutningsbar pipett
 • Finns även som lättytande gel


TheraTears® Nutrition

Thera Tears Nutrition Omega-3Omega-3 från fisk- och linfröolja, den bästa hjälpen

 • Vetenskapligt bevisad effekt vid torra ögon
 • 7 av 10 är symtomfria efter 3 mån i kombination med dropparna
 • Ökar tårfilmens stabilitet
 • Ökar mängden tårvätska
 • Minskar risken för inflammation
 • Mycket hög koncentration av Omega-3
 • Ger klart minskade symtom från ögonen
 • Omega-3 är också viktigt för ögonens näthinnor
 • Ger även positiv effekt på resten av kroppen
 • Attraktivt pris, ett bra värde för pengarna


MGD Ögonmask

MGDNär värme behövs för att lösa problem vid MGD

 • Utförselgångarna från Meibomskörtlar täpps lätt till och skapar ögonlocksproblem, MGD
 • Kontrollerad värme är vad man ger som rekommendation. “lagom” varmt ca 40 grader under ca 10 minuter
 • Eyebag, ett smidigt sätt att få hjälp
 • Värm i mikro, eller ugn. Lägg på slutna ögon
 • Massera ögonlocken försiktigt för att den nu lösliga oljan skall lämna utförselgångarna
 • Tvätta efteråt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har ingen webshop men ring/maila oss så hjälper vi dig gärna med en beställning!