Företagstjänster

Ny syn på jobbet

Synen och synergonomin har stor betydelse för hur du mår och hur mycket du presterar på jobbet. Felaktiga eller inga glasögon alls kan ge onödiga problem som huvudvärk, trötthet, ont i ögonen och/eller nacken och muskelvärk. Vi hjälper företag med kompletta lösningar av arbetsanpassade glasögon/skyddsglasögon.

Vid behov kan vi komma ut på arbetsplatsen och ge råd för bättre synergonomi. Många gånger kan små förändringar som t.ex placeringa av ljuskällor, dataskärmar mm innebära stora förbättringar för de som arbetar.