Synundersökning

Synundersökningen är själva grunden för att kunna tillpassa glasögon eller linser. I de allra flesta fall är en oskarp syn indikation på att man behöver glasögon. Man kan också ha symptom som huvudvärk, trötta ögon, gruskänsla eller sveda i ögonen. Enda sättet att bestämma vilken typ av glas eller linser som passar för just dina ögon och behov är att göra en synundersökning. Skulle det visa sig att dina ögon behöver undersökas av ögonläkare remitterar vi dig.

Vi utför även tryckmätning och körkortstest. Då synen ständigt förändras är det bra att göra en synundersökning ungefär vartannat år.


Ögonhälsoundersökning

Om du enbart undersöker synen får du inte en fullständig bild av dina ögons hälsotillstånd. Ögonhälsoundersökningen är en mer omfattande undersökning än den traditionella synundersökningen och har precis som namnet säger fokus på ögats hälsa. Vi kan nu erbjuda en ny metod att hälsoundersöka dina ögon som gör att vi kan upptäcka allvarliga åldersförändringar i ett mycket tidigt skede. Med hjälp av ögonbottenfotografering, kontroll av synskärpa, synfält och mätning av ögontryck får vi en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd. Alla mätresultat samt ögonobttenbilderna granskas av våra ögonläkare.

Man kan enkelt säga att den vanliga synundersökningen hjälper dig att se bra, medan ögonhälsoundersökningen hjälper dig att behålla din syn i framtiden. Ögonhälsoundersökningen är i första hand aktuell för dig som är 50+ men kan naturligtvis utföras på alla, oavsett ålder, speciellt om det finns ögonsjukdom i släkten. Mer utförlig information hittar du under fliken Ögonhälsoundersökning